Studijní obor s maturitou zaměřený na moderní informační a komunikační technilogie.

Studijní obor SOŠ, který vznikl v polovině devadesátých let jako reakce na prudký nástup moderních telekomunikačních technologií. Vyučuje se pouze na několika vybraných středních školách. Je vhodný pro chlapce i dívky s velmi dobrým prospěchem na základní škole.  

Obor plně respektuje dnešní prolínání telekomunikací a výpočetní techniky a připravuje studenta pro práci s moderní technikou metodami práce používanými u velkých mezinárodních firem. Společenskovědní předměty rozvíjejí komunikační schopnosti studenta v mateřském i cizím jazyce a vedou k vytváření dobrých návyků při obchodním i společenském styku. Výuka odborných předmětů probíhá většinou ve špičkově vybavených odborných učebnách a laboratořích, kde si studenti v praxi ověří získané poznatky. Samozřejmostí je každodenní využívání výpočetní techniky a Internetu.

   Absolventi naleznou uplatnění na pozici techniků a manažerů u společností provozujících pevné i mobilní telekomunikační sítě nebo u poskytovatelů Internetu, dále se mohou uplatnit jako správci počítačových sítí a všestranní odborníci v oblasti informačních technologií. Vysokým podílem teoretické výuky je obor vhodným základem pro další studium na vysokých nebo vyšších odborných školách.

   Nutnou podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Design by: www.diablodesign.eu