Čtyřletý obor s maturitou a praktickou zkouškou z odborného výcviku zaměřený na práci s moderní elektronikou.

Mechanik elektronik je univerzálně pojatý čtyřletý maturitní obor, vhodný pro chlapce i dívky se studijními předpoklady a dobrým prospěchem na základní škole. Obor má vhodně vyváženou všeobecně vzdělávací i odbornou část učiva. Dbá se na vysokou úroveň výuky v přírodovědných i humanitních předmětech, kulturu vyjadřování v českém i cizím jazyce a na důkladné zvládnutí středoškolské matematiky a fyziky.

   První dva ročníky poskytnou studentům solidní základy z elektroniky a výpočetní techniky. Kromě práce v textových editorech, tabulkových kalkulátorech, databázích a programech pro návrh elektronických obvodů se studenti naučí využívat Internet a elektronickou poštu a vytvořit si vlastní WWW stránky. Vyšší ročníky jsou zaměřeny na návrh, instalaci a údržbu moderních elektronických zařízení. Studenti navrhují a realizují systémy zabezpečovací techniky, jednoduché počítačové sítě, inteligentní silnoproudé instalace s elektronickými prvky, elektroakustické a televizní sestavy.

Škola spolupracuje s řadou elektrotechnických firem v regionu a odbornou část školního vzdělávacího programu přizpůsobuje jejich požadavkům. Solidní teoretické vědomosti jsou dobrým předpokladem pro další studium na vysokých nebo vyšších odborných školách, praktické dovednosti z odborného výcviku umožňují rychlé zapracování těm, kteří dále studovat nechtějí.

 

Nutnou podmínkou pro přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Design by: www.diablodesign.eu