Termín podání přihlášek - do 1. března 2020

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 budou zveřejněna nejpozději do konce ledna 2020

 

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát ( na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí u obou oborů využije lepší výsledek. V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Ve 2. kole přijímacího řízení doloží uchazeč výsledky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola.

 

Přehled oborů:

Čtyřleté maturitní obory:

Tříleté učební obory:

Design by: www.diablodesign.eu